•  02122264144
 •  info[@]payvandlab.com
 • تهران - خيابان شريعتی – خيابان وحيد دستگردی (ظفر)- نرسيده به خيابان نفت پلاك 174

گلبولهای سفید و پیش سازها


                                                                                                                                                                                                                                                                                           

نوتروفیل و پیش سازها


مونوسیت و پیش سازها

 

لنفوسیت و پیش سازها

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

گلبولهای قرمز و پیش سازها

 

 • نامگذاری گلبولهای قرمز و پیش سازها
 •  پرونورموبلاست
 • بازوفیلیک نورموبلاست
 • پلی کروماتوفیلیک نورموبلاست
 • اورتوکروماتیک نورموبلاست
 • رتیکولوسیت
 • تشخیص افتراقی رتیکولوسیت
 • گلبول قرمز

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 


 

اختلالات خوش خیم گلبولهای سفید

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

طبقه بندی اختلالات گلبولهای قرمز

براي طبقه اختلالات گلبولهای قرمز مي توان از دو روش استفاده کرد:

 • طبقه بندی بر اساس پاتوفيزيولوژي
 • طبقه بندی بر اساس مرفولوژی واندازه گلبولهای قرمز

 

 در طبقه بندی پاتوفيزلوژيك اختلالات گلبولهای قرمز را به 3 دسته زير تقسيم مي كند:

 • اختلالات توليد در مغز استخوان (كم خوني هيپوپروليفراتيو)
 • اختلال در بلوغ گلبولهاي قرمز(خون سازي غير مؤثر)
 • كاهش طول عمر گلبولهاي قرمز(از دست دادن خون، هموليز)

 

 در طبقه بندی مورفولوژیک اختلالات گلبولهای قرمز را به سه گروه زیر تقسیم میکنند:

 • کم خونی های هیپوکروم میکروسینیک
 • کم خونی های نورموکروم نورموسیتیک
 • کم خونی های ماکروسیتیک

 

 در اکثر اطلس های هماتولوژی تقسیم بندی اختلالات گلبول قرمز بر اساس مورفولوژی و اندازه سلول صورت گرفته است بنابر این ما نیز از همین روش که درک ان نیز ساده تر است استفاده می کنیم.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

طبقه بندی

کم خونی فقر آهن

• کم خونی بیماری مزمن
• کم خونی سیدروبلاستیک
• مسمومیت با سرب
تالاسمی β هتروزیگوت ( مینور )
 تالاسمی β هموزیگوت( ماژور)

 تالاسمی های الفا (α) هموگلوبینوپاتی ها


• بيماري سلول داسي شكل
• خصيصه سلول داسي شكل يا (HbAS sickl cell trait) 
• بيماري هموگلوبين C 
• خصيصه هموگلوبين C 
• هتروزيگوت دوگانه HbSC 
• هموگلوبين (HbE) 
• هموگلوبين هاي ناپايدار کم خونی های ماکروسیتیک
 

• کم خونی مگالوبلاستیک
•  كم خوني بيماري كبدي

 

کم خونی های همولیتیک ارثی

• اسفروسیتوز ارثی
•  اليتپوسيتوز ارثي
•  استوماتوسيتوز ارثي : (هيدروسيتوز ارثي)
• كمبود G6PD 
• اجسام هاينز
• كم بود پيروات كيناز (PK)
• كمبود آنديم پيريميدين '5 نوكلئوتيداز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.