•  02122264144
  •  info[@]payvandlab.com
  • تهران - خيابان شريعتی – خيابان وحيد دستگردی (ظفر)- نرسيده به خيابان دکتر مصدق (نفت سابق) پلاك 174

معرفی بخش

توانایی بدن در کنترل خونریزی از موضع جراحت دیده مساوی با ادامه ی زندگی است. فرایند لخته شدن خون و حل شدن متعاقب آن و التیام زخم هموستاز نام دارد. این فرایند در پلاسما با آبشاری از پروتئین های آنزیمی دخیل در این فرایند تنظیم می شود و بدیهی است هرگونه اختلال در هر کدام از این اجزا سبب اختلالات عمده در این فرایند می شود.

فرایند انعقاد از محل جراحت فعال شده و به همراه پلاکت های خون نقش مهمی در کنترل خون ریزی دارد. با وجود اینکه انعقاد، با لخته شدن خون موجب توقف خون ریزی می شود و نقص این فرآیند در بیماری هایی مانند هموفیلی کشنده است، ولی انعقاد نابجای خون در ایجاد انعقاد انفارکتوس قلبی و ایسکمی مغزی و آمبولی نیز دخیل است. در بیماری های ارثی و اکتسابی پارامترهای فرآیند انعقاد و نیز فاکتورهایی که نقش در کنترل آن دارند ممکن است دچار کاهش یا افزایش شده و فرد را مستعد به خون ریزی نموده و یا برعکس، مستعد به تشکیل لخته نماید.

با انجام آزمایش های معمول و تخصصی در این بخش می توان در تشخیص و کنترل درمان این گونه از بیماری ها نقش مهمی را ایفا کرد. بخش هموستاز آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند خدمات گسترده ای شامل آزمایش های مختلف در زمینه عملکرد پلاکتی، فاکتورهای انعقادی، بیماری های خون ریزی دهنده و ترومبوفیلی را به همکاران و بیماران محترم ارائه می دهد.  برای مثال در بیماری های خون ریزی دهنده می توان به تست های Factor Assay, Inhibitor Assay و Vonwillebrand Factor اشاره کرد. از تست های انعقادی نیز می توان به پروتئین های C ، S ، ،AT III  ،APC-R و پانل Lupus Anticoagulant اشاره نمود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

برخی از شاخصه های بخش انعقاد عبارتند از:

  • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در قالب استانداردهای ملی و ایزو(ISO 9001+10002)
  • استفاده از آخرین تکنولوژی تمام اتوماتیک روز دنیا در انجام آزمایش های انعقادی
  • انجام طیف وسیعی از آزمایش ها به طوری که اکثر آزمایش های روتین و اختصاصی در حیطه انعقاد قابل انجام بوده و این مورد در بخش خصوصی کم نظیر است
  • بکارگیری کنترل کیفی داخلی و در برخی موارد خارجی برای اطمینان از دقت و صحت انجام آزمایش ها
  • انجام آزمایش های معمول به طور روزانه و آزمایش های تخصصی حداقل دو بار در هفته (در موارد اورژانس در عرض 2 الی 3 ساعت)
  • استفاده از کارکنان و مشاورین مجرب در این زمینه
  • راه اندازی و انجام برخی از آزمایش ها  از جمله HIT برای اولین بار در کشور

فهرست آزمایش ها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

No

Analyte/Investigation

Specimen Type

Container Type /Volume

Transport /maintenance

Turnaround Time (TAT)

Performed day

1

ADAMTS 13 Ag & Auto Ab

Plasma (Citrate)

Light-blue cap

 (3.2% sodium citrate) / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Sunday / Tuesday

2

Anti Xa

Plasma (CTAD)

CTAD

Frozen  at -20

Daily

Daily

3

Anti-Thrombin III

Plasma (Citrate)

Light-blue cap

(3.2% sodium citrate) / 3mL

Frozen at -20 °c

2 Days

Sunday / Wednesday

4

APTT

Plasma (Citrate)

Light-blue cap

(3.2% sodium citrate) / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

5

D-Dimers

Plasma (Citrate)

Light-blue cap

(3.2% sodium citrate) / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

6

DRVVc (Confirmatory)

Plasma (Citrate)

Light-blue cap

(3.2% sodium citrate) / 3mL

Frozen at -20 °c

2 Days

Sunday / Wednesday

7

DRVVc-Ratio

Plasma (Citrate)

Light-blue cap

(3.2% sodium citrate) / 3mL

Frozen at -20 °c

2 Days

Sunday / Wednesday

8

DRVVs (Screening)

Plasma (Citrate)

Light-blue cap (3.2% sodium citrate) / 3mL

Frozen at -20 °c

2 Days

Sunday / Wednesday

9

DRVVs-Ratio

Plasma (Citrate)

Light-blue cap

(3.2% sodium citrate) / 3mL

Frozen at -20 °c

2 Days

Sunday / Wednesday

10

Factor I (Fibrinogen)

Plasma (Citrate)

Light-blue cap

 (3.2% sodium citrate) / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

11

Factor II & inhibitor

Plasma (Citrate)

Light-blue cap

(3.2% sodium citrate) / 3mL

Frozen at -20 °c

2 Days

Sunday / Wednesday

12

Factor IX & inhibitor

Plasma (Citrate)

Light-blue cap

 (3.2% sodium citrate) / 3mL

Frozen at -20 °c

2 Days

Sunday / Wednesday

13

Factor V Leiden (APCR)

Plasma (Citrate)

Light-blue cap

3.2% sodium citrate) / 3mL

Frozen at -20 °c

2 Days

Sunday / Wednesday

14

Factor VII & inhibitor

Plasma (Citrate)

Light-blue cap

(3.2% sodium citrate) / 3mL

Frozen at -20 °c

2 Days

Sunday / Wednesday

15

Factor VIII & inhibitor

Plasma (Citrate)

Light-blue cap

(3.2% sodium citrate) / 3mL

Frozen at -20 °c

2 Days

Sunday / Wednesday

16

Factor X & inhibitor

Plasma (Citrate)

Light-blue cap

(3.2% sodium citrate) / 3mL

Frozen at -20 °c

2 Days

Sunday / Wednesday

17

Factor XI & inhibitor

Plasma (Citrate)

Light-blue cap

(3.2% sodium citrate) / 3mL

Frozen at -20 °c

2 Days

Sunday / Wednesday

18

Factor XII & inhibitor

Plasma (Citrate)

Light-blue cap

(3.2% sodium citrate) / 3mL

Frozen at -20 °c

2 Days

Sunday / Wednesday

19

Factor XIII (Screening)

Plasma (Citrate)

Light-blue cap

 (3.2% sodium citrate) / 3mL

Frozen at -20 °c

2 Days

Sunday / Wednesday

20

Fibrinogen Degradation Product (FDP)

Plasma (Citrate)

Light-blue cap

(3.2% sodium citrate) / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

21

HIT Test
Heparin-induced Thrombocytopenia,PF4 Antibody

Serum/Plasma (Citrate)

Clot red cap or light-blue cap

 (3.2% sodium citrate)/3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

22

Protein C

Plasma (Citrate)

Light-blue cap

(3.2% sodium citrate) / 3mL

Frozen at -20 °c

2 Days

Sunday / Wednesday

23

Protein S

Plasma (Citrate)

Light-blue cap

 (3.2% sodium citrate) / 3mL

Frozen at -20 °c

2 Days

Sunday / Wednesday

24

Prothrombin Time (PT)

Plasma (Citrate)

Light-blue cap

(3.2% sodium citrate) / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

25

PT Mix

Plasma (Citrate)

Light-blue cap

(3.2% sodium citrate) / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

26

PTT Mixing Study

Plasma (Citrate)

Light-blue cap

 (3.2% sodium citrate) / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

27

PTT-LA

Plasma (Citrate)

Light-blue cap

(3.2% sodium citrate) / 3mL

Frozen at -20 °c

2 Days

Sunday / Wednesday

28

STA-Clot A

Plasma (Citrate)

Light-blue cap

 (3.2% sodium citrate) / 3mL

Frozen at -20 °c

2 Days

Saturday

29

Thrombin Time, (T.T)

Plasma (Citrate)

Light-blue cap

 (3.2% sodium citrate) / 3mL

Frozen at -20 °c

2 Days

Saturday

30

Von Willebrand Factor Antigen (VWF)

Plasma (Citrate)

Light-blue cap

(3.2% sodium citrate) / 3mL

Frozen at -20 °c

Daily

Daily

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

گالری تصاویر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.