آدرس پستی

تهران- خيابان شريعتی
خيابان دستگردی (ظفر)
نرسيده به خيابان دکتر مصدق (نفت سابق)- پلاك 174

شماره فکس

021-264-10816

پست الکترونیک

info[at]payvandlab.com