بخش تضمین کیفیت

تضمین کیفیت (QA) در آزمایشگاه یک سیستم بازبینی درونی و بیرونی ممیزی است که توسط افراد متخصص در حوزه آزمایشگاه صورت می‌پذیرد. در بسیاری از اوقات QA فقط در مورد محصول نهایی و پایان فرایند بکار می‌رود، اما یک برنامه تضمین کیفیت موثر و کارا باید تمام مراحل اعم از برنامه ریزی و گام های کنترل کیفیت (QC) را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

تضمين كيفيت را با كنترل كيفيت نبايد اشتباه كرد. كنترل كيفيت به كيفيت خدمات مربوط مي‌شود. تضمين كيفيت، سيستم كنترلها بر اساس مستندات در داخل سيستم است به طوري كه هيچگاه مراجعه‌کننده  خود را از دست ندهيد. به عبارت ديگر تضمين كيفيت احتمال بروز خطا را كه موجب ايجاد ضرر براي آزمایشگاه و مراجعه‌کننده مي‌شود را از بين مي‌برد.

تضمین کیفیت شامل این موارد می‌باشد:

1. مرحله قبل از آزمایش

2. استاندارد‌کردن روش آزمایشات

3. -کنترل کیفی داخلی (Internal Control)

4. -کنترل کیفی خارجی (External Control)

5. مرحله بعد از آزمایش

6. سازماندهی

از مهمترین وظایف این مستندسازی؛ خط مشی‌ها، سیستم‌ها، برنامه‌ها، روش‌های اجرایی دستورالعملهای آزمایشگاه می‌باشد. بدیهی است کلیه این فعالیتها در جهت تامین کیفیت و ارتقا آن در بحث ارائه آزمونهای کنترلی می‌باشد. بکارگیری مدیریت کیفی جامع یا TOTAL QUALITY MANAGEMENT ) TQM) در آزمایشگاه سبب می‌شود جریان امور به طور منظم و مداوم مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته ودر پی آن خطاهای موجود شناسایی شده و از بروز خطاهائی که احتمالاً در آینده بوجود می‌آید جلوگیری گردد.

برای این منظور و اجرا و حصول اطمینان و اثبات اینکه نتایج ارائه شده قابل قبول می‌باشند، برنامه تضمین کیفیت در آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند بشکل مناسب و کامل اجرا می‌شود. در این راستا واحد تضمین کیفیت  آزمایشگاه پیوند موفق به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه و اجرای کامل الزامات استاندارد ISO 15189 و ISO 9001;2015 و همچنین استاندارد رسیدگی به شکایات  و رضایت‌مندی مشتریان ISO 10002;2014 شده‌است.

لازم به ذکر است که با توجه به حجم کار و تنوع فعالیتهای فنی در آزمایشگاه‌های پزشکی نمی توان ادعا کرد که امکان به صفر رساندن خطاهای آزمایشگاهی وجود دارد و بر طبق استانداردهای جهانی نیز ضرایب خطای مجاز برای آزمایشگاهها در نظر گرفته می‌شود، ولیکن با استفاده از سیستم‌های مختلف و کنترل مستمر کیفیت می‌توان احتمال وقوع این خطاها را به حداقل ممکن رسانید.

شاخص های مهم بخش تضمین کیفیت عبارتند از:

  • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در قالب استانداردهای ملی و ایزو (10002 +ISO 9001) و ISO 15189 
  • عضویت در سیستم کنترل کیفیت انجمن‌های علمی علوم آزمایشگاهی ایران
  • شرکت مستمر در برنامه‌های کنترل کیفی داخلی و خارجی
  • بهره‌مندی از کارکنان با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی‌ در رشته های مرتبط و دارای دانش و تجربه لازم در بخش‌های آزمایشگاه
  • ارزیابی کیفیت آزمایش‌های بخش‌های تخصصی (ملکولی، ژنتیک پزشکی و پاتولوژی) با کمپانی‌های معتبر اروپایی
  • بکارگیری تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا

دستگاه‌ها و تجهیزات بخش

    error: Content is protected !!