نظرسنجی

مسئولین و مدیران آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند همواره سعی دارند تا هر روز بر کیفیت خدمات خود بیفزایند و این امر بدون جلب رضایت شما مراجعین محترم امکان پذیر نیست به همین دلیل با پرنمودن پرسشنامه زیر ما را در بهبود هرچه بیشتر عملکرد آزمایشگاه یاری دهید و در صورتی که هرگونه نارضایتی از عملکرد ما دارید آن را از طریق فرم انتقادات و پیشنهادات ارسال نمایید تا در اسرع وقت پاسخگو باشیم.

با تشکر از همکاری شما عزیزان

    error: Content is protected !!