ساعات کاری

ساعات شروع و خاتمه به کار آزمایشگاه پیوند

همه روزه به غير از تعطيلات رسمي​

ستاد ملی كرونا با هدف به حداقل رساندن «تجمع‌ها» و «ترددها»  از ابتدای آذرماه سال جاری محدودیت‌هایی از قبيل ممنوعيت تردد درون شهری را از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح در نظر گرفته است .

از اين رو ساعات كارى آزمايشگاه تشخيص طبى و تخصصى پيوند به منظور اجراى پروتكل‌های بهداشتى جديد تا اطلاع ثانوی به شرح زیر است:

شنبه تا چهارشنبه: 06:30 الی 19:00

پنج شنبه: 06:30 الی 18:00

شنبه تا چهارشنبه: 06:30 الی 19:00

پنج شنبه: 06:30 الی 18:00

 • پذیرش مراجعین حضوری
 • ساعات پذیرش مراجعین حضوری
 • شنبه تا چهارشنبه
 • 06:30 الی 18:00
 • ‌پنج شنبه
 • 06:30 الی 17:00
 • جوابدهی مراجعین حضوری
 • ساعات جوابدهی مراجعین حضوری
 • شنبه تا چهارشنبه
 • 17:00 الی 19:00
 • ‌پنج شنبه
 • 16:00 الی 18:00
 • پذیرش مراکز همکار
 • ساعات پذیرشدریافت درخواست
 • شنبه تا چهارشنبه
 • 06:30 الی 18:30
 • ‌پنج شنبه
 • 06:30 الی 17:30
 • جوابدهی مراکز همکار
 • ساعات جوابدهیارسال جواب
 • شنبه تا چهارشنبه
 • 14:30 الی 18:30
 • ‌پنج شنبه
 • 13:30 الی 17:30
 • پذیرش مراجعین حضوری
 • ساعات پذیرش مراجعین حضوری
 • شنبه تا چهارشنبه
 • 06:30 الی 18:00
 • ‌پنج شنبه
 • 06:30 الی 17:00
 • جوابدهی مراجعین حضوری
 • ساعات جوابدهی مراجعین حضوری
 • شنبه تا چهارشنبه
 • 15:00 الی 18:30
 • ‌پنج شنبه
 • 16:00 الی 18:00
 • پذیرش مراکز همکار
 • ساعات پذیرشدریافت درخواست
 • شنبه تا چهارشنبه
 • 07:00 الی 18:00
 • ‌پنج شنبه
 • 07:00 الی 17:30
 • جوابدهی مراکز همکار
 • ساعات جوابدهیارسال جواب
 • شنبه تا چهارشنبه
 • 14:30 الی 18:30
 • ‌پنج شنبه
 • 13:30 الی 17:30
  error: Content is protected !!