پیشنهاد / انتقاد

ثبت پیشنهاد، انتقاد

نظرات شما برای ما مهم است و به ما کمک می کند کیفیت خدماتمان را بهبود دهیم. چنانچه در هر زمینه نظری دارید برای ما بنویسید. اگر در هر مورد شکایتی دارید از طریق تکمیل این فرم و یا تماس با شماره تلفن 71400004 داخلی 105 ما را در جریان بگذارید. ما متعهدیم ظرف 72 ساعت به انتقادات و شکایت شما رسیدگی کنیم.

      error: Content is protected !!