پیشنهاد / انتقاد

ثبت پیشنهاد، انتقاد

نظرات شما برای ما مهم است و به ما کمک می کند کیفیت خدماتمان را بهبود دهیم. چنانچه در هر زمینه نظری دارید برای ما بنویسید. اگر در هر مورد شکایتی دارید از طریق تکمیل این فرم ما را در جریان بگذارید. ما متعهدیم ظرف 72 ساعت به انتقادات و شکایت شما رسیدگی کنیم.