بخش نمونه‌گیری

در این بخش پس از تایید و احراز هویت مراجعین، نمونه‌برداری و خونگیری با رعایت شرایط استاندارد انجام می‌پذیرد. نمونه‌های مختلف از جمله خون، خلط، ادرار، نمونه نازوفارنکس و نمونه‌برداری از زخم و ضایعات پوستی جهت بررسی قارچ و … براساس آزمایش‌های درخواستی و پس از کنترل، تهیه و ظروف و لوله‌های حاوی تحت شرایط استاندارد در کمترین زمان به بخش جداسازی آزمایشگاه منتقل می‌گردد.

امروزه با افزایش حساسیت هر چه بیشتر در بخش سلامت و بخصوص تشخیص و درمان، لزوم استفاده از ابزار‌های مختلف حتی در ابتدائی‌ترین مراحل با هدف افزایش دقت و موفقیت و ایجاد اعتماد متقابل در درمانگر و درمانشونده انکارناپذیر است. لذا دستگاه رگ‌یاب مناسب برای تمام رده‌های سنی نوزادان، اطفال، نوجوانان، جوانان و بــزرگسـالان می‌باشد. استفاده از این دستگاه استرس بیمار را هنگام خوندهی بسیار کاهش داده و همچنین با به وضوح دیده‌شدن رگ، ضریب خطای شخص متخصص را نیز پایین می‌آورد. 

با توجه به اینکه برای پیدا کردن رگ مشکلاتی چون تکیه داشتن بر مهارت خاص نمونه‌گیر، ایجاد زخـم و نـاراحتی بیمار و عوارض ناخواسته دیگر به‌وجود می‌آید، دستگاه رگ‌یاب ویژگی‌هایی چون قـــدرت تـشـخـیــص مـنــاســب‌تــریــن وریــد از مـیــان وریــدهــای دیـگــر، قــدرت تـشـخـیـص سیـاهـرگ و سرخرگ، داشتن سرعت بالا و یافتن رگ در کمتر از 5 ثانیه را دارد. بنابراین با این دستگاه می‌توان رگ مناسب را به راحتی و بدون خطا جهت نمونه‌گیری، خون‌گیری انتخاب کرد. ضمناً این دستگاه دارای تاییدیه از سازمان غذا و داروی امریکا (FDA) بوده و عاری از هرگونه عوارض جانبی است بـنـابراین هیچ نگرانی را برای بیمار ایجاد نخواهد کـرد.

شاخص های مهم بخش نمونه‌برداری عبارتند از:

  • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در قالب استانداردهای ملی و ایزو (10002 +ISO 9001)
  • نظارت مستمر بر کیفیت انجام مراحل نموه‌برداری با توجه به دستورالعمل‌های استاندارد
  • سرعت در انجام نمونه‌بردرای
  • استفاده از سیستم‌های نمونه‌گیری رور دنیا؛ لوله‌های خلاء جهت کاهش خطا و آلودگی از کمپانی‌های معتبر 
  • بهره‌مندی از کارکنان با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته‌های مرتبط و دارای دانش و تجربه لازم
  • بکارگیری تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا

دستگاه‌ها و تجهیزات بخش

    error: Content is protected !!