Flourescent In Situ Hybridization یا FISH، تکنیکی است که در حوزه علم ژنتیک بررسی و شناسایی مکان‌یابی ژن‌ها یا توالی DNA و RNA را بصورت مستقیم بر روی کروموزوم امکان‌پذیر ساخته است. که در این راستا به منظور کاوش، توالی اختصاصی با مواد فلورسنت نشاندار می‌گردند. از جمله مزیت‌های این تکنیک در علم بیولوژی ملکولی و ژنتیک وسیع‌الطیف بودن کاربرد تشخیصی آن در بیماری‌های خونی، هماتولوژی، بیماری‌های عفونی (ویروسی، باکتریال)، بیماری‌های ارثی و ژنتیکی می‌باشد.

بدین منظور آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند در راستای تحقق اهداف خود با بهره گیری از ابزار پیشرفته و تکنولوژی روز دنیا و با پشتوانه ی نیروی متخصص و کارامد نسبت به راه اندازی بخش FISH اقدام نموده است تا بتواند سهم کوچکی برای تشخیص بیماری‌های همچون CLL، AML، ALL، MPNs، CML و Neuroblastoma , small-cell lung cancer , Breast Cancer  برای کمک به درمان بیماران داشته باشد.

به منظور انجام تکنیک FISH در آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند کلیه نمونه‌های پذیرش شده بخش FISH  بسته به نیاز می‌تواند فرآیند کشت سلولی و هاروست با روش‌های متداول صورت پذیرد و یا این امر صرفاً با محیط کشت پایه انجام شود؛ بعد از آن اقدامات وابسته جهت تهیه لام (4-3 لام) صورت پذیرفته که بعد از دناتوراسیون، هیبریداسیون و انکوباسیون با پروب اختصاصی مربوط به هر ناهنجاری و مراحل شستشو در نهایت با رنگ آمیزی، مطالعه سلولی ( شمارش 200 سلول) در مرحله اینترفاز انجام می شود که با تهیه ده‌ها عکس نسبت به آنالیز سلولی بر طبق الگوی پروب‌های مصرفی و تهیه گزارش کتبی به همراه عکس های مصور مربوط به بیماران مراجعه کننده اقدام می‌شود.

شاخص های مهم بخش تشخیص FISH عبارتند از:

  • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در قالب استانداردهای ملی و ایزو (10002 +ISO 9001)
  • نظارت مستمر بر کیفیت انجام آزمایش با توجه به کنترل کیفی داخلی و خارجی (در برخی موارد)
  • سرعت در انجام آزمایش‌ها ملکولی به طوری که در موارد اورژانس زمان حاضر شدن نتیجه  آزمایش به کمتر از 24 ساعت می‌رسد.
  • تنوع قابل توجه در آزمایش‌ها که در کشور و حتی کشورهای منطقه کم نظیر است
  • بهره مندی از کارکنان با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای دانش و تجربه لازم
  • بکارگیری تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا

دستگاه‌ها و تجهیزات بخش

    error: Content is protected !!