بخش انعقادی

توانایی بدن در کنترل خونریزی از موضع جراحت دیده مساوی با ادامه‌ی زندگی است. فرایند لخته‌شدن خون و حل‌شدن متعاقب آن و التیام زخم هموستاز نام دارد. این فرایند در پلاسما با آبشاری از پروتئین‌های آنزیمی دخیل در این فرایند تنظیم می‌شود و بدیهی است هرگونه اختلال در هر کدام از این اجزا سبب اختلالات عمده در این فرایند می‌شود.

فرایند انعقاد از محل جراحت فعال‌شده و به همراه پلاکت‌های خون نقش مهمی در کنترل خون‌ریزی دارد. با وجود اینکه انعقاد، با لخته‌شدن خون موجب توقف خون‌ریزی می‌شود و نقص این فرآیند در بیماری‌هایی مانند هموفیلی کشنده است، ولی انعقاد نابجای خون در ایجاد انعقاد انفارکتوس قلبی و ایسکمی مغزی و آمبولی نیز دخیل است. در بیماری‌های ارثی و اکتسابی پارامترهای فرآیند انعقاد و نیز فاکتورهایی که نقش در کنترل آن دارند ممکن است دچار کاهش یا افزایش شده و فرد را مستعد به خون‌ریزی نموده و یا برعکس، مستعد به تشکیل لخته نماید.

با انجام آزمایش‌های معمول و تخصصی در این بخش می‌توان در تشخیص و کنترل درمان این گونه از بیماری‌ها نقش مهمی را ایفا کرد. بخش هموستاز آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند خدمات گسترده ای شامل آزمایش های مختلف در زمینه عملکرد پلاکتی، فاکتورهای انعقادی، بیماری‌های خون‌ریزی دهنده و ترومبوفیلی را به همکاران و بیماران محترم ارائه می‌دهد.  برای مثال در بیماری های خون‌ریزی دهنده می توان به تست های Factor Assay, Inhibitor Assay و Vonwillebrand Factor اشاره کرد.

از تست های انعقادی نیز می توان به پروتئین های C ، S ، ،AT III  ،APC-R و پانل Lupus Anticoagulant اشاره نمود.‌

شاخص های مهم بخش انعقادی عبارتند از:

  • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در قالب استانداردهای ملی و ایزو(ISO 9001+10002)
  • استفاده از آخرین تکنولوژی تمام اتوماتیک روز دنیا در انجام آزمایش‌های انعقادی
  • انجام طیف وسیعی از آزمایش ها به طوری که اکثر آزمایش‌های روتین و اختصاصی در حیطه انعقاد قابل انجام بوده و این مورد در بخش خصوصی کم نظیر است.
  • بکارگیری کنترل کیفی داخلی و در برخی موارد خارجی برای اطمینان از دقت و صحت انجام آزمایش ها
  • انجام آزمایش‌های معمول به طور روزانه و آزمایش‌های تخصصی حداقل دو بار در هفته (در موارد اورژانس در عرض 2 الی 3 ساعت)
  • استفاده از کارکنان با مدارک تحصیلی مرتبط حوزه آزمایشگاه و حداقل مدرک لیسانس و همچنین مشاورین مجرب در این زمینه
  • راه‌اندازی و انجام برخی از آزمایش ها  از جمله HIT برای اولین بار در کشور

دستگاه‌ها و تجهیزات بخش

    error: Content is protected !!