بخش میکروب‌شناسی

عملکرد اصلی آزمایشگاه میکروبیولوژی بالینی، کشت نمونه‌های مختلف بیماران مشکوک به عفونت به منظور بررسی میکروارگانیسم‌ها، شناسایی دقیق گونه‌های جدا‌شده، انجام تست حساسیت به آنتی‌بیوتیک‌ها (AST) و ارزیابی نمونه‌های سرولوژیکی برای بیماری‌های عفونی می‌باشد. این موارد در تشخیص و درمان بیماری‌های عفونی به پزشکان کمک خواهد کرد.

در بخش میکروب‌شناسی آزمایشگاه پیوند پرسنلی مجرب با استفاده از متد روز دنیا به ارائه خدمات می‌پردازند. 

برخی از اقدامات انجام شده در این بخش به شرح زیر می‎باشد:

– انجام کنترل کیفی خارجی با دو سازمان انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی (EQAP) و انجمن پیشگام ایرانیان (EQUAS) که سالانه هر کدام در سه دوره برگزار می‌شوند و در هر دوره دو مجهول از دو مرکز مختلف برای انجام تست‎های تشخیصی و تعیین حساسیت میکروبی و نوع مقاومت‌های دارویی انواع باکتری ها ارسال می‌شود که بخش میکروب‌شناسی آزمایشگاه پیوند همواره موفق به کسب حداکثر امتیاز گردیده است.

– در خصوص مقاومت های دارویی و آنتی‌بیوتیکی سویه‌های ESBL که دارای طیف گسترده بتا لاکتاماز هستند و از نمونه‌های بیماران جدا می‌شوند، از نظر فنوتیپی تعیین و گزارش می‌شوند به عنوان مثال: باسیل های گرم منفی تولید‌کننده آنزیم‌های بتالاکتام با طیف گسترده؛ این گروه از باکتری‌ها در برابر نسل سوم سفالوسپورین‌ها (مانند سفتریاکسون، سفوتاکسیم، سفتازیدیم) و مونوباکتام (مانندآزترئونام) از طریق تولید بتا‌لاکتامازطیف گسترده (ESBLs) مقاومت بدست آورده‌اند. در آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند، گونه‌های این باکتری با استفاده از عوامل آنتی بیوتیکی مانند سفتازیدیم، سفوتاکسیم و سفپودوکسیم به همراه و یا بدون مهار کننده ها (از قبیل کلاولانیکاسید) شناسایی می‌شوند. همچنین تعیین سویه‌های دارای مقاومت‌های دارویی از نوع AMPC و MBL در حال اضافه شدن به تست های تشخیصی می‌باشند.

– علاوه بر این به طور داوطلبانه در هر دوره EQAP روش‌های تشخیصی باسیل‌های اسید فاست (BK,AFB) برای بررسی کیفیت رنگ‌آمیزی اختصاصی زیل‌نلسون در لام های مستقیم تهیه شده از نمونه‌های خلط و … و همچنین تشخیص و تعیین scoring باسیل‌های اسید فاست به این آزمایشگاه ارسال و پاسخ داده می‌شود.

– تشخیص جنس و گونه انتروباکتریاسه‌آ (BCS) و برخی باسیل‌های گرم منفی Non fermentative و همچنین از استریپ‌های تشخیصی API B iomeriux ساخت فرانسه استفاده می‌شود.

شاخص های مهم بخش تشخیص میکروبی عبارتند از:

  • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در قالب استانداردهای ملی و ایزو (10002 +ISO 9001)
  • نظارت مستمر بر کیفیت انجام آزمایش با توجه به کنترل کیفی داخلی و خارجی (در برخی موارد)
  • سرعت در انجام آزمایش‌های از جمله کشت ادارا و خون به طوری که در موارد اورژانس زمان حاضر شدن نتیجه  آزمایش به کمتر از 24 ساعت می‌رسد.
  • بهره‌مندی از کارکنان با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای دانش و تجربه لازم و همچنین مشاورین مجرب در این حوزه
  • بکارگیری تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا در انجام آزمایش‌های آنالیز و کشت ادرار، و همچنین کشت خون و سایر مایعات بدن

دستگاه‌ها و تجهیزات بخش

    error: Content is protected !!