درخواست همکاری

آزمایشگاه پیوند بر اساس نیازهای واحدهای فنی و غیرفنی نیروهای شایسته را استخدام می‌کند و تنها رزومه‌هایی که در آن بازه زمانی و از طریق فرم استخدامی موجود در وب‌سایت رسمی آزمایشگاه تکمیل شوند، بررسی می‌شود. بعد از بررسی رزومه‌ها، از افرادی که دارای شرایط مورد نیاز باشند، برای آزمون و مصاحبه دعوت خواهد شد.

قابل توجه متقاضیان همکاری با آزمایشگاه پیوند:
 • پس از بررسی رزومه‌ها، در صورت کسب امتیاز لازم از سوی مدیریت، برای انجام مصاحبه با متقاضیان تماس گرفته می‌شود.
 • تکمیل فرم همکاری برای آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند تعهدی ایجاد نمی‌کند.
 • تقاضای همکاری با آزمایشگاه فقط با تکمیل اطلاعات شما در وب سایت رسمی آزمایشگاه انجام می‌گیرد.
 • مطالب مندرج در سایر وب‌سایت‌ها و نشریات کاریابی و استخدامی به هیچ وجه مورد تایید آزمایشگاه نیست.
فرم همکاری با آزمایشگاه
 • مشخصات فردی
 • سوابق تحصیلی
 • دوره‌‎های آموزشی
 • مهارت‌های عمومی
 • سوابق کاری
 • تایید اطلاعات و ثبت

متقاضی محترم با تشکر از انتخاب آزمایشگاه پیوند خواهشمند است اطلاعات مندرج را به طور کامل و دقت تکمیل فرمائید.

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

اطلاعات آخرین مدرک تحصیلی

سوابق تحصیلی مدرک دوم

دوره‌های آموزشی

مهارت‌های عمومی

سوابق کاری

بخش موردنظر جهت همکاری:

هنگامی که درخواست همکاری خود را به آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند ارسال می‌کنید، درخواست و رزومه‌ی شما با رعایت محرمانه بودن، در واحد منابع انسانی آزمایشگاه پیوند مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس واحد منابع انسانی مطابق با سوابق و توانمندی شما و در راستای نیازمندیهای شغلی آزمایشگاه اقدام به جذب و برگزاری مصاحبه حضوری با شما خواهد نمود.

این فرآیند، حدود هفت تا ده روز کاری به طول خواهد انجامید. ممکن است توان‌مندی‌های مطرح شده‌ی شما در رزومه، مورد تـایید اولیه‌ی واحد منابع انسانی شرکت باشد، اما جایگاه شغلی خاصی در آن زمان برای شما در آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند شناسایی نشود. به همین خاطر، درخواست شما تا مدت شش ماه در آرشیو آزمایشگاه پیوند به صورت جاری نگه‌داری خواهد شد و در فرصت‌های بهتری با شما تماس گرفته خواهد شد و از شما دعوت به همکاری می‌شود.

  error: Content is protected !!