موسسات (بیمه‌ها) طرف قرارداد

بیمه‌های پایه
بیمه‌های پایه
تأمين اجتماعي، خدمات درماني، بیمه مرکزی، نيروهاي مسلح، شهرداری
بیمه بانک و شرکت‌ها
بیمه بانک و شرکت‌ها
ملی، ملت، سپه، صادرات، کشاورزی، شرکت نفت فلات قاره ایران، صندوق بازنشستگی شرکت نفت
بیمه‌های تکمیلی
بیمه‌های تکمیلی
ایران، رفاه کارگران، ملت، کمک‌رسان ایران (sos)،بیمه دی، بیمه تجارت نو، آسیا، البرز، دانا، بیمه ما،بیمه پارسیان، بیمه نوین، بیمه آتیه سازان حافظ (مخصوص پرسنل شرکت مهاب قدس)، بیمه کارآفرین

قوانین و مقررات بیمه  و سازمان‌ها:

آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند در حال حاضر با بیمه‌های پایه‌ای همچون تأمين اجتماعي، خدمات درماني، بیمه مرکزی، نيروهاي مسلح، شهرداری و سایر ارگان، بانک و موسسات بیمه تکمیلی همانند؛ بانک ملی، بانک ملت، بانک سپه، بانک صادرات، بانک کشاورزی، شرکت نفت فلات قاره ایران، صندوق بازنشستگی شرکت نفت، کمک‌رسان ایران (sos)، بیمه دی، تجارت نو، ایران، آسیا، البرز، دانا، بیمه ما، بیمه پارسیان، بیمه نوین، بیمه آتیه سازان حافظ (فقط شرکت مهاب قدس) و بیمه کارآفرین قرارداد دارد؛ نحوه‌ی استفاده‌ی از برخی بیمه‌های تکمیلی به شرح زیر است: افرادی که دفترچه‌های بانک ملت، تجارت، کشاورزی، سپه،، بازنشستگان شرکت نفت را دارند، از پرداخت فرانشیز معاف هستند. همچنین درخصوص موسسات بیمه‌‌گر و  سایر ارگان‌هایی که بیمه آن‌ها در جدول فوق ذکر نشده است، فقط با ارائه‌ی دفترچه‌ی حاوی نسخه‌ی پزشک و پرداخت هزینه‌ی تست‌ها طبق تعرفه‌ی مصوب وزارت بهداشت بصورت آزاد، مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.

لطفاً توجه داشته باشید بر طبق قانون، تنها صاحب دفترچه بیمه که مشخصات وی در صفحه اول دفترچه ذکر شده است مجاز به استفاده ار دفترچه بیمه است. بر این اساس هویت صاحب دفترچه برای آزمایشگاه باید مسجل شود.