موسسات (بیمه‌ها) طرف قرارداد

بیمه های پایه آزمایشگاه پیوند
بیمه‌های پایه
بیمه‌های پایه
تأمين اجتماعي، خدمات درماني، نيروهاي مسلح، شهرداری
بیمه بانک ها و شرکت ها
بیمه بانک و شرکت‌ها
بیمه بانک و شرکت‌ها
بانک مرکزی، ملی، ملت، سپه، صادرات، تجارت، کشاورزی، شرکت نفت فلات قاره ایران، صندوق بازنشستگی شرکت نفت، شاغلین شرکت نفت
بیمه‌های تکمیلی
بیمه‌های تکمیلی
بیمه ایران، رفاه کارگران، ملت، کمک‌رسان ایران (sos)، دی، تجارت نو، آسیا، البرز، سینا، دانا، بیمه ما، معلم، پارسیان، نوین، آتیه سازان حافظ (فقط پرسنل وزارت بهداشت)، کارآفرین

قوانین و مقررات بیمه  و سازمان‌ها:

آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند در حال حاضر با بیمه‌های پایه‌ای همچون تأمين اجتماعي، خدمات درماني، نيروهاي مسلح، شهرداری و سایر ارگان، بانک و موسسات بیمه تکمیلی همانند؛ بانک مرکزی، بانک ملی، بانک ملت، بانک سپه، بانک صادرات، بانک کشاورزی، بانک تجارت، شرکت نفت فلات قاره ایران، صندوق بازنشستگی شرکت نفت، کمک‌رسان ایران (sos)، بیمه دی، تجارت نو، ایران، آسیا، سینا، البرز، دانا، بیمه ما، بیمه ملت، بیمه پارسیان، بیمه نوین، بیمه آتیه سازان حافظ (فقط پرسنل محترم وزارت بهداشت) و بیمه کارآفرین قرارداد دارد.

نحوه‌ی استفاده‌ی از برخی بیمه‌های تکمیلی به شرح زیر است:

افرادی که دفترچه‌های بانک ملت، تجارت، کشاورزی، سپه را دارند، از پرداخت فرانشیز معاف و  بازنشستگان شرکت نفت می‌بایستی 10% هزینه را بعنوان فرانشیز پرداخت نمایند. همچنین درخصوص موسسات بیمه‌‌گر و  سایر ارگان‌هایی که بیمه آن‌ها در جدول فوق ذکر نشده است، فقط با ارائه‌ی دفترچه‌ی حاوی نسخه‌ی پزشک و پرداخت هزینه‌ی تست‌ها طبق تعرفه‌ی مصوب وزارت بهداشت بصورت آزاد، مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.

لطفاً توجه داشته باشید بر طبق قانون، تنها صاحب دفترچه بیمه که مشخصات وی در صفحه اول دفترچه ذکر شده است مجاز به استفاده ار دفترچه بیمه است. بر این اساس هویت صاحب دفترچه برای آزمایشگاه باید مسجل شود.

    error: Content is protected !!