غربالگری کودکان و نوجوانان

آزمایش‌های غربالگری کودکان و نوجوانان
  • آزمایش شمارش کامل خون و فریتین برای تشخیص کم خونی فقر آهن در کودکان
  • آزمایش کامل و کشت ادرار (خصوصا“ در دختر بچه ها) برای تشخیص بیماری های کلیه و عفونت ادراری
  • افزایش چربی ها به خصوص کلسترول برای تشخیص زودرس و کنترل عوامل خطرزای بیماری‌های قلبی عروقی
  • آزمایش مدفوع برای تشخیص عفونت های انگلی
  • آزمایش‌ هورمون‌های تیروئیدی به جهت تشخیص زودهنگام کم‌کاری و یا پرکاری غدد تیروئید

جالب است بدانید آکادمی متخصصین اطفال آمریکا در جدیدترین دستورالعمل خود غربالگری روتین کلسترول در نوجوانان و جوانان را توصیه کرده است. بر طبق این دستورالعمل، همه نوجوانان باید یکبار در سن ۱۱-۹ سالگی و بار دیگر در سن ۱۷ تا ۲۱ سالگی آزمایش کلسترول بدهند.