موسسات (بیمه‌ها) طرف قرارداد

بیمه‌های پایه
بیمه‌های پایه
تأمين اجتماعي، خدمات درماني، بیمه مرکزی، نيروهاي مسلح، شهرداری
بیمه بانک و شرکت‌ها
بیمه بانک و شرکت‌ها
ملی، ملت، سپه، صادرات، کشاورزی، شرکت نفت فلات قاره ایران، صندوق بازنشستگی شرکت نفت
بیمه‌های تکمیلی
بیمه‌های تکمیلی
کمک‌رسان ایران (sos)،بیمه دی، بیمه تجارت نو، ایران، آسیا، البرز، دانا

قوانین و مقررات بیمه  و سازمان‌ها:

آزمایشگاه تشخیص طبی و تخصصی پیوند در حال حاضر با بیمه‌های پایه‌ای همچون تأمين اجتماعي، خدمات درماني، بیمه مرکزی، نيروهاي مسلح، شهرداری و سایر ارگان، بانک و موسسات بیمه تکمیلی همانند؛ بانک ملی، بانک ملت، بانک سپه، بانک صادرات، بانک کشاورزی، شرکت نفت فلات قاره ایران، صندوق بازنشستگی شرکت نفت، کمک‌رسان ایران (sos)، بیمه دی، تجارت نو، ایران، آسیا، البرز و  دانا قرارداد دارد؛ نحوه‌ی استفاده‌ی از برخی بیمه‌های تکمیلی به شرح زیر است:افرادی که دفترچه‌های بانک ملت، تجارت، کشاورزی، سپه،، بازنشستگان شرکت نفت را دارند، از پرداخت فرانشیز معاف هستند. همچنین درخصوص موسسات بیمه‌‌گر و  سایر ارگان‌هایی که شرایط قبول بیمه آن‌ها در جدول فوق ذکر نشده است، فقط با ارائه‌ی دفترچه‌ی حاوی نسخه‌ی پزشک و پرداخت هزینه‌ی تست‌ها طبق تعرفه‌ی  مصوب وزارت بهداشت بصورت آزاد، مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.